Kontrakty FarmaProm

Poznaj system do kompleksowego zarządzania kontraktami!


 

Łatwy dostęp do wiarygodnych danych – lepsze wykorzystanie potencjału zakupowego aptek.

 

Kontrakty to rozwiązanie, które jest rozwinięciem procesu raportowania danych przez sieci. Narzędzie umożliwia, wraz z partnerem biznesowym, śledzenie w trybie online stopnia realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie.

Dlaczego Kontrakty FarmaProm?

Narzędzie jest dopełnieniem całości pakietu usług, jakie FarmaProm oferuje na rynku farmaceutycznym od prawie 15 lat. Kompleksowo wspieramy rynek, oferując sprawdzone rozwiązania IT. Zaufało nam większość firm z branży farmaceutycznej.

Dla kogo?

Rozwiązanie idealnie sprawdzi się w pracy KAM-ów, centrali producenta oraz sieci aptecznych. 

 

Korzyści 4P: Partnerstwo, Porządek, Powszechność, Prognozy

Partnerstwo

Wzajemny szacunek, zaufanie oraz wgląd do pełni informacji. Kontrakty FarmaProm umożliwiają szybki podgląd danych dostępny dla obu stron.

 • Narzędzie do partnerskiej współpracy z siecią.

 • Dostęp do Kontraktów dowolnej liczby użytkowników wraz z delegacją uprawnień.

 • Transparentność narzędzia – te same dane dla obu stron kontraktu, dostępne online 24h na dobę.

 • Możliwość modyfikowania obopólnie potwierdzonych założeń w trakcie trwania kontraktu jako reakcja na zmiany warunków biznesowych.

Porządek

Komplet bieżących informacji w formie czytelnych raportów dostępnych online.  

 • Uporządkowana wiedza o warunkach i realizacji kontraktów w jednym miejscu.

 • Systemowe dane i analizy dotyczące stanu ich realizacji.

 • Kontrola dla KAM i centrali producenta oraz kupców i centrali sieci.

 • Zarządzanie sieciami w oparciu o bazę Sieci wg FarmaProm.

Powszechność

Brak ograniczeń związany z różnymi źródłami danych.

 • Lokalne pobieranie danych z aptek.

 • Centralne pobieranie danych udostępnianych przez sieć.

 • Inteligentny import z plików Excel lub też z innych źródeł posiadanych przez producenta.

Prognozy

Informacja na temat bieżących wyników realizacji kontraktu, ale również szacunkowe dane na temat tego, czy uda się zrealizować kwartalne / roczne założenia.

 • Prognozy stopnia wykonania kontraktu z uwzględnieniem upływu czasu.

 • Automatyzacja procesu generowania informacji o stopniu wykonania kontraktu wraz z informacją jakie wartości są niezbędne do osiągnięcia poszczególnych progów kontraktu.

Proces

Trójetapowy przebieg procesu opiera się na przedstawionej wcześniej regule 4P, by zapewnić najwyższą jakość proponowanego rozwiązania.

Masz pytania? Zapraszamy.

Chętnie opowiemy o naszej usłudze kontraktów.

Aby poznać szczegóły, skontaktuj się z Działem Sprzedaży.

Dział Sprzedaży: sprzedaz@farmaprom.pl

Dział Helpdesk: helpdesk@farmaprom.pl