Rozliczanie Rabatów

Weryfikuj zamówienia, uwzględniając rozbieżności w ilości i wartości

To usługa, która polega na analizie porównawczej danych sprzedażowych z różnych źródeł, które są zgromadzone w jednym miejscu. Wyniki analizy są dostępne raportach w czytelny i łatwy sposób. Dzięki temu możesz weryfikować zamówienia, uwzględniając rozbieżności w ilości i wartości sprzedanych opakowań danego produktu, a także porównywać wysokości udzielonych rabatów z perspektywy podmiotu (apteka indywidualna, sieć aptek).

Dlaczego warto?

Porównuj i wyjaśniaj

Raz w miesiącu otrzymasz od nas czytelne raporty w formacie łatwym do wykorzystania, dzięki którym porównasz i wyjaśnisz z hurtowniami ewentualne rozbieżności.

Zakres naszych analiz:

 • identyfikacja zamówień zrealizowanych przez hurt nie mających odzwierciedlenia w systemie FarmaProm,
 • sprawdzenie, czy dla numerów zamówień nie wystąpiły różnice w liczbie sprzedanych opakowań danego produktu,
 • sprawdzenie, czy nie nastąpiło podwójne rozliczenie tych samych zamówień przez hurtownie w czasie,
 • analiza naliczenia nieprawidłowego rabatu % przez hurt,
 • sprawdzenie na poziomie podmiotu (apteki indywidualnej i sieci aptek) zakresu rozbieżności na poszczególnych produktach,
 • weryfikacja po stronie hurtowni, czy nie zamieściła w rozliczeniu błędnych dawek, np. dawek innych producentów,
 • analiza zwrotów.

Dopasowane raporty

Otrzymasz raporty przygotowywane są w dwojaki sposób:

 • Rozliczanie Rabatów po numerach zamówień – przygotowane raporty służą do szczegółowych rozliczeń z hurtowniami.
 • Rozliczanie Rabatów po podmiotach – szczegółowe raporty służą do wewnętrznych analiz do poziomu apteki / sieci (podmiotu).

Rozliczenia Rabatów analizujemy również w czasie, po miesiącach. Dzięki temu możemy wychwycić niezgodności, np. w przejściach rozliczeń pomiędzy miesiącami.

Co zyskujesz?

Poznaj zalety rozwiązania

 • Ograniczenie liczby zamówień i podmiotów do weryfikacji (nawet do 1% w przypadku numerów zamówień).
 • Informacje, co należy wyjaśnić z hurtowniami w formie raportu.
 • Analiza zwrotów.
 • Poziom zgodności i niezgodności zamówień – po wykluczeniu przejść pomiędzy miesiącami.
 • Standaryzacja jakości danych – co i jaka hurtownia może dostarczyć.
 • Pełne wsparcie merytoryczne na każdym etapie naszej współpracy.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży: sprzedaz@farmaprom.pl

Wyślij e-mail

This site uses cookies. If you do not agree to them, you can change your preferences in browser settings. Your further browsing of the site means that you agree to and accept the use of all cookies. You can read more about this in the Privacy Policy.

Szczegóły