Raporty Lekarskie FarmaProm, sprawdź wiarygodne źródło wiedzy o lekarzach

Co kwartał publikujemy dane dotyczące lekarzy w Raporcie Lekarskim FarmaProm. Dostarcza on kluczowych informacji m.in. o liczbie aktywnych lekarzy w Polsce, ich specjalizacji (wyuczonej, wykonywanej i według FarmaProm), a także danych na temat wieku czy miejsca pracy specjalistów.


Dostarczane przez nas raporty to wiedza oparta w głównej mierze na danych FarmaProm, która ułatwia poruszanie się na nieustannie zmieniającym się rynku farmaceutycznym.

Wśród informacji zawartych w raporcie znajdziesz między innymi:

  • liczbę nowych lub zawieszonych rekordów lekarskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • liczbę lekarzy wskazanych jako lekarze o danej specjalizacji wg FarmaProm, liczbę lekarzy wskazanych jako lekarze o danej specjalizacji wyuczonej lub wykonywanej (nie wg FarmaProm), ogólną liczbę lekarzy o danej specjalizacji w Medycznej Bazie Danych FarmaProm,
  • liczbę specjalizacji posiadaną przez lekarzy (badamy specjalizację wg FarmaProm),
  • liczbę miejsc pracy specjalistów (badamy specjalizację wg FarmaProm),
  • informację dotyczącą zmiany miejsca pracy przez lekarzy (badamy specjalizację wg FarmaProm).

Lista raportów:

 

< Powrót do strony głównej bloga

Podziel się!

This site uses cookies. If you do not agree to them, you can change your preferences in browser settings. Your further browsing of the site means that you agree to and accept the use of all cookies. You can read more about this in the Privacy Policy.

Szczegóły