Wymagania techniczne narzędzia do przeprowadzania wideokonferencji


 

1. W przypadku spotkań zdalnych dwóch osób bez udostępniania plików minimalna wymagana prędkość łącza internetowego to 600 kb/s (upload/download), natomiast rekomendowana wynosi 1,5 Mb/s (upload/download).
2. W przypadku spotkań zdalnych obejmujących trzy osoby, obciążenie łącza internetowego jest większe i parametry łącza powinny być dwukrotnie wyższe.
3. Prędkość transferu uczestnicy wideokonferencji mogą zweryfikować poprzez ogólnodostępne narzędzia służące do dokonywania takich pomiarów.
4. Wyświetlanie prezentacji (przesyłanie pliku) może powodować opóźnienia w odbiorze obrazu.
5. Wspierane są poniższe przeglądarki internetowe:

  • Mozilla Firefox

  • Edge
  • Safari
  • Google Chrome – z pominięciem systemów iOS oraz iPadOS. W ich przypadku, rekomendujemy używanie przeglądarki Safari.

Poprawne działanie zapewniają najnowsze wersje ww. przeglądarek.