Polityka prywatności FarmaProm


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest FarmaProm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320159, NIP 679-287-88-55 (dalej: FarmaProm). Dane kontaktowe, w tym do Inspektora ochrony danych osobowych wskazane są na stronie https://www.farmaprom.pl/pl/kontakt/. Dokument niniejszy odnosi się do adresów farmaprom.pl, itapteka.pl lub ich subdomen, określonych dalej jako poszczególne części portalu FarmaProm, strony internetowe FarmaProm, serwisy FarmaProm, aplikacje FarmaProm lub inny podobny sposób.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– świadczenia dostarczanych przez FarmaProm usług bezpośrednio Tobie lub na rzecz podmiotu, dla którego pracujesz albo z którym współpracujesz, na podstawie umowy zawartej z FarmaProm (w tym obszarze FarmaProm występuje w roli przetwarzającego dane, jeśli umowę z FarmaProm zawierał podmiot, dla którego pracujesz albo z którym współpracujesz),

– związanym ze sposobem korzystania przez Ciebie z poszczególnych części portalu FarmaProm, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, rozwijania portalu FarmaProm w zgodzie ze zdiagnozowanymi potrzebami użytkowników oraz w celach rozliczeniowych (w tym obszarze FarmaProm występuje w roli administratora danych).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż ww. świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej FarmaProm oraz partnerzy FarmaProm w zakresie obsługi technicznej, organizacyjnej i logistycznej procesów.

4. Informacje na temat zakresu danych, okresu przez jaki dane będą przechowywane oraz przysługujących Ci prawach:

– zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny konta oraz dane firmy, w ramach której konto zostało utworzone, rodzaj i uprawnienia konta, miejscowość, numery IP,

– dane wskazane w pkt 10 poniżej dotyczącym korzystania przez FarmaProm z narzędzia Hotjar,

– dane mogą być przechowywane przez okres, w jakim swoją działalność będzie prowadził FarmaProm,

– przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

5. W serwisach FarmaProm stosowane są pliki cookies. Przez korzystanie ze stron FarmaProm wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możesz jednak w odmienny sposób określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

6. Pliki cookies to niewielkie informacje, wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. W cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, umożliwiają także m.in. zapamiętanie preferencji użytkownika i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści, przygotowanie statystyk odwiedzin stron internetowych.

7. Korzystamy z własnych plików cookies, jak i plików cookies podmiotów trzecich.

a. Cookies własne. W ramach serwisów FarmaProm stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

• Cookies sesyjne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, uwierzytelniania (weryfikacja, czy z serwisu korzysta osoba, która wprowadziła dane dostępowe), oraz zapamiętywanie niektórych preferencji użytkowników istotnych tylko na czas trwania sesji.
• Cookies stałe wykorzystujemy w celu przechowywania niektórych preferencji użytkowników jak np. informacja o akceptacji polityki prywatności, informacja o wybranym języku.

b. Cookies podmiotów trzecich. Serwisy FarmaProm wykorzystują funkcje zapewniane przez naszych partnerów biznesowych, co wiąże się z wykorzystywaniem dodatkowych plików cookies. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

• Google Analitycs – służą zbieraniu ogólnych i anonimowych danych statycznych dotyczących użytkowników serwisów FarmaProm, w tym zagregowanych analiz dotyczących oszacowanych danych demograficznych, a także statystycznych danych dotyczących ruchu na stronach internetowych FarmaProm. Dodatkowo w celu zachowania maksymalnego poziomu prywatności aktywowaliśmy dostępną funkcję anonimizacji adresu IP.
Ze szczegółami dotyczącymi wykorzystywania przez Google Analitycs plików cookies można zapoznać się pod poniższym adresem
https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/.
• Hotjar – w celu zbierania niezbędnych danych służących do zobrazowania jak użytkownicy korzystają z aplikacji FarmaProm. Szczegóły znajdują się w pkt 10 poniżej.

8. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików cookies w urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zgodnie z przepisami prawa pozostawienie takich ustawień przeglądarki po uzyskaniu przez użytkownika informacji na temat plików cookies stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie plików cookies na danej stronie internetowej. Usunięcie lub blokada plików cookies może jednak powodować brak poprawnego funkcjonowania niektórych obszarów stron internetowych FarmaProm.

9. Gromadzimy również inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas wizyty, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki.

10. Korzystamy ponadto z narzędzia Hotjar, które pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz aby optymalizować ich funkcjonowanie. Hotjar jest usługą (technologią), za pomocą której analizujemy sposób korzystania użytkowników z naszych aplikacji lub stron internetowych (np. jak dużo czasu spędzają na naszych stronach/w naszych aplikacjach, co jest dla nich szczególnie użyteczne m.in. poprzez tworzenie tzw. map ciepła, krótkich sesji nagrań wideo z aktywności na stronie/w aplikacji, poprzez ankiety itp.). Umożliwia nam to budowanie i utrzymywanie naszych rozwiązań zgodnie z potrzebami użytkowników. Hotjar korzysta z cookies i innych technologii w celu zbierania danych na temat aktywności na naszych stronach internetowych w zakresie:

– adresów IP (przekazywanych podczas sesji danego użytkownika i przechowywanych w formie, która nie umożliwia identyfikacji),
– informacje o rozmiarze ekranu urządzenia (rozdzielczość ekranu), typie urządzenia (unikalne numery identyfikacyjne urządzenia), systemie operacyjnym
– przeglądarce,
– ogólnie pojętym położeniu geograficznym (wyłącznie kraj),
– wybranym/preferowanym języku użytym do wyświetlenia naszych stron internetowych.

Hotjar przechowuje powyższe informacje w imieniu FarmaProm w postaci profilu użytkownika, po uprzedniej pseudonimizacji – za wyjątkiem adresu IP, który nie jest zanonimizowany, ale przekazywany przez użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej i przechowywany w formie, która uniemożliwia identyfikację, co oznacza, że Hotjar nie posiada informacji lub narzędzi w celu zidentyfikowania osoby, której dane w zakresie określonym powyżej otrzymał w celu utworzenia profilu. Hotjar jest zobowiązany, na podstawie niezależnej umowy zawartej z FarmaProm, aby nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych zbieranych w naszym imieniu. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie wsparcia Hotjar: www.hotjar.com, zakładka „Support” w sekcji „about Hotjar”.

11. Zebrane dane przechowujemy w celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług, bezpieczeństwa korzystania z naszych rozwiązań oraz dbałości w zakresie administrowania naszymi systemami. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

12. W przypadku, gdy jako zalogowany użytkownik dowolnego serwisu FarmaProm dokonujesz przejścia do serwisu eTAP dostępnego pod adresem https://e-tap.pl/client/web/ zastosowanie ma poniższa Polityka Prywatności eTAP.