Projektant UX formularz

  • Dzięki uzupełnieniu poniższych danych, będziemy mogli lepiej przygotować się na rozmowę z Tobą.

  • Załącz plik w formacie pdf
  • Wypełniając niniejszy formularz rekrutacyjny, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez FarmaProm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie z tą spółką. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności załączonych przeze mnie dokumentów (CV, referencje, etc.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może ona zostać wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania.