Polityka prywatności aplikacji mobilnych


1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej „IZI”, zwanej dalej „Aplikacją”.
2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320159, NIP 6792878855, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Instalując Aplikację i zakładając Konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje Regulaminy zamieszczone na stronie internetowej http://www.farmaprom.pl.
4. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników.
5. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego.
6. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania.
7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
9. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
10. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie http://www.farmaprom.pl.