Wydaliśmy w ostatnim czasie dwa raporty: apteczny i medyczny, które obrazują sytuację rynkową w pierwszym kwartale 2021 roku. Tych, którzy nie mieli okazji jeszcze zapoznać się z materiałami, zapraszamy do lektury.

Raport lekarski FarmaProm

W raporcie lekarskim, który ukazał się w maju, przyglądaliśmy się lekarzom z czterech specjalizacji (wytypowanych przez nasz dział analiz): kardiologia, psychiatria, choroby wewnętrzne i medycyna rodzinna.

W raporcie wskazujemy “specjalizację wg FarmaProm”, którą zdefiniowaliśmy między innymi w oparciu o specjalizacje wyuczone i wykonywane przez lekarza oraz aktualne miejsca pracy. W ten sposób wyznaczamy jedną „analityczną” specjalizację wg FarmaProm, uznając, że w jej ramach lekarz udziela najwięcej świadczeń.

W kolejnym raporcie lekarskim udostępnimy informacje na temat kolejnych czterech wybranych przez nas specjalizacji.

Wyświetl raport

Raport sieci wg FarmaProm

Raport Sieci wg FarmaProm jest bezpośrednio powiązany z jednym z naszych rozwiązań – Sieciami wg FarmaProm. Jest to narzędzie, które umożliwia producentom farmaceutycznym lepszą analizę rynku aptecznego.

Podzielony na kwartały raport publikujemy nieprzerwanie od 2017 roku. Prezentujemy w nim kluczowe dane dotyczące aptek i sieci aptek w Polsce.

Wyświetl raport